User Tools

Site Tools


30-21402-shanhuang-la-gi

Shanhuang
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 20 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21402
Tên thay thế 1998 FE58
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9823953
Viễn điểm quỹ đạo 2.6060027
Độ lệch tâm 0.1359096
Chu kỳ quỹ đạo 1269.2438522
Độ bất thường trung bình 78.75970
Độ nghiêng quỹ đạo 2.53962
Kinh độ của điểm nút lên 351.84153
Acgumen của cận điểm 73.10551
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.9

21402 Shanhuang (1998 FE58) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 3 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21402 Shanhuang
30-21402-shanhuang-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)