User Tools

Site Tools


30-21403-haken-la-gi

Haken
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 20 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21403
Tên thay thế 1998 FN58
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0723553
Viễn điểm quỹ đạo 2.7944551
Độ lệch tâm 0.1483723
Chu kỳ quỹ đạo 1386.5005988
Độ bất thường trung bình 154.15112
Độ nghiêng quỹ đạo 3.35348
Kinh độ của điểm nút lên 12.27384
Acgumen của cận điểm 279.11978
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.4

21403 Haken (1998 FN58) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 3 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21403 Haken
30-21403-haken-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)