User Tools

Site Tools


30-21404-atluri-la-gi

Atluri
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 20 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21404
Tên thay thế 1998 FD61
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9046562
Viễn điểm quỹ đạo 2.4368046
Độ lệch tâm 0.1225736
Chu kỳ quỹ đạo 1168.1732749
Độ bất thường trung bình 24.09048
Độ nghiêng quỹ đạo 4.87394
Kinh độ của điểm nút lên 185.93138
Acgumen của cận điểm 48.46865
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

21404 Atluri (1998 FD61) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 3 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21404 Atluri
30-21404-atluri-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)