User Tools

Site Tools


30-21405-sagarmehta-la-gi

Sagarmehta
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 20 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21405
Tên thay thế 1998 FU61
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0525836
Viễn điểm quỹ đạo 2.5141762
Độ lệch tâm 0.1010766
Chu kỳ quỹ đạo 1260.2760635
Độ bất thường trung bình 314.88844
Độ nghiêng quỹ đạo 1.53228
Kinh độ của điểm nút lên 242.59732
Acgumen của cận điểm 333.95729
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 16.2

21405 Sagarmehta (1998 FU61) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 3 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21405 Sagarmehta
30-21405-sagarmehta-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)