User Tools

Site Tools


30-21406-jimyang-la-gi

Jimyang
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 20 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21406
Tên thay thế 1998 FZ63
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0514311
Viễn điểm quỹ đạo 2.6291265
Độ lệch tâm 0.1234245
Chu kỳ quỹ đạo 1307.6750061
Độ bất thường trung bình 186.53234
Độ nghiêng quỹ đạo 6.78123
Kinh độ của điểm nút lên 37.68472
Acgumen của cận điểm 276.43922
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

21406 Jimyang (1998 FZ63) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 3 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21406 Jimyang
30-21406-jimyang-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)