User Tools

Site Tools


30-21407-jessicabaker-la-gi

Jessicabaker
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 20 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21407
Tên thay thế 1998 FL64
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7079571
Viễn điểm quỹ đạo 3.1257767
Độ lệch tâm 0.0716213
Chu kỳ quỹ đạo 1819.5891509
Độ bất thường trung bình 232.95690
Độ nghiêng quỹ đạo 3.40196
Kinh độ của điểm nút lên 53.03459
Acgumen của cận điểm 282.01097
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.9

21407 Jessicabaker (1998 FL64) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 3 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21407 Jessicabaker
30-21407-jessicabaker-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)