User Tools

Site Tools


30-21408-lyrahaas-la-gi

Lyrahaas
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 20 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21408
Tên thay thế 1998 FZ64
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9995382
Viễn điểm quỹ đạo 2.5223024
Độ lệch tâm 0.1156087
Chu kỳ quỹ đạo 1241.7275079
Độ bất thường trung bình 295.44863
Độ nghiêng quỹ đạo 7.02413
Kinh độ của điểm nút lên 5.51689
Acgumen của cận điểm 254.91303
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

21408 Lyrahaas (1998 FZ64) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 3 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21408 Lyrahaas
30-21408-lyrahaas-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)