User Tools

Site Tools


30-21409-forbes-la-gi

Forbes
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 20 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21409
Tên thay thế 1998 FC65
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9951339
Viễn điểm quỹ đạo 2.5570951
Độ lệch tâm 0.1234475
Chu kỳ quỹ đạo 1254.2658540
Độ bất thường trung bình 304.50496
Độ nghiêng quỹ đạo 5.56598
Kinh độ của điểm nút lên 193.65953
Acgumen của cận điểm 44.72832
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.6

21409 Forbes (1998 FC65) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 3 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21409 Forbes
30-21409-forbes-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)