User Tools

Site Tools


30-21410-cahill-la-gi

21410 Cahill
Tên
Tên Cahill
Tên chỉ định 1998 FH65
Phát hiện
Người phát hiện LINEAR
Ngày phát hiện 20 tháng 3 năm 1998
Nơi phát hiện Socorro, New Mexico
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007 (JDCT 2454400.5)
Độ lệch tâm (e) 0.1303733
Bán trục lớn (a) 2.2801899 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 1.9828218 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 2.5774598 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 3.44 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 1.74917°
Kinh độ (Ω) 221.02712°
Acgumen (ω) 46.56205°
Độ bất thường trung bình (M) 163.30584°

21410 Cahill là một tiểu hành tinh vành đai chính với cận điểm quỹ đạo là 1.9828218 AU. Nó có độ lệnh tâm quỹ đạo là 0.1303733 và chu kỳ quỹ đạo là 1257.54 ngày (3.44 năm).[1]

Cahill có vận tốc quỹ đạo trung bình là 19.7250142 km/s và độ nghiêng quỹ đạo là 1.74917 °.

Nó được phát hiện ngày 20 tháng 3 năm 1998 bởi LINEAR.

The asteroidđược đặt tên theo tên của James Andrew Cahill, a finalist in the 2005 Intel Science Talent Search.[1]

  1. ^ a ă “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 5 tháng 1 năm 2008. 
30-21410-cahill-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)