User Tools

Site Tools


30-21412-sinchanban-la-gi

Sinchanban
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 20 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21412
Tên thay thế 1998 FJ67
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0665244
Viễn điểm quỹ đạo 2.2299158
Độ lệch tâm 0.0380295
Chu kỳ quỹ đạo 1150.0496262
Độ bất thường trung bình 200.81877
Độ nghiêng quỹ đạo 3.37953
Kinh độ của điểm nút lên 89.84674
Acgumen của cận điểm 334.65333
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

21412 Sinchanban (1998 FJ67) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 3 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21412 Sinchanban
30-21412-sinchanban-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)