User Tools

Site Tools


30-21413-albertsao-la-gi

Albertsao
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 20 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21413
Tên thay thế 1998 FS68
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9984463
Viễn điểm quỹ đạo 2.5184427
Độ lệch tâm 0.1151227
Chu kỳ quỹ đạo 1239.6884608
Độ bất thường trung bình 275.02503
Độ nghiêng quỹ đạo 3.13832
Kinh độ của điểm nút lên 250.00797
Acgumen của cận điểm 36.47881
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

21413 Albertsao (1998 FS68) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 3 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21413 Albertsao
30-21413-albertsao-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)