User Tools

Site Tools


30-21414-blumenthal-la-gi

Blumenthal
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 20 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21414
Tên thay thế 1998 FQ69
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8122082
Viễn điểm quỹ đạo 3.0189248
Độ lệch tâm 0.2497792
Chu kỳ quỹ đạo 1371.2825103
Độ bất thường trung bình 91.94707
Độ nghiêng quỹ đạo 11.80565
Kinh độ của điểm nút lên 182.32531
Acgumen của cận điểm 179.23802
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.0

21414 Blumenthal (1998 FQ69) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 3 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21414 Blumenthal
30-21414-blumenthal-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)