User Tools

Site Tools


30-21415-nicobrenner-la-gi

Nicobrenner
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 20 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21415
Tên thay thế 1998 FM70
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9044809
Viễn điểm quỹ đạo 2.9192105
Độ lệch tâm 0.2103637
Chu kỳ quỹ đạo 1368.1152829
Độ bất thường trung bình 148.29002
Độ nghiêng quỹ đạo 2.65863
Kinh độ của điểm nút lên 50.08392
Acgumen của cận điểm 271.24277
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

21415 Nicobrenner (1998 FM70) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 3 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21415 Nicobrenner
30-21415-nicobrenner-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)