User Tools

Site Tools


30-21416-sisichen-la-gi

Sisichen
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 20 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21416
Tên thay thế 1998 FN70
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0484698
Viễn điểm quỹ đạo 2.7798222
Độ lệch tâm 0.1514723
Chu kỳ quỹ đạo 1370.0730603
Độ bất thường trung bình 137.77330
Độ nghiêng quỹ đạo 6.51516
Kinh độ của điểm nút lên 30.88833
Acgumen của cận điểm 292.40797
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

21416 Sisichen (1998 FN70) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 3 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln (LINEAR) team ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21416 Sisichen
30-21416-sisichen-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)