User Tools

Site Tools


30-21417-kelleyharris-la-gi

Kelleyharris
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 20 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21417
Tên thay thế 1998 FF71
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0324616
Viễn điểm quỹ đạo 2.4471904
Độ lệch tâm 0.0925806
Chu kỳ quỹ đạo 1224.3901789
Độ bất thường trung bình 332.88272
Độ nghiêng quỹ đạo 2.38295
Kinh độ của điểm nút lên 301.46304
Acgumen của cận điểm 295.57168
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 16.2

21417 Kelleyharris (1998 FF71) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 3 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21417 Kelleyharris
30-21417-kelleyharris-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)