User Tools

Site Tools


30-21418-bustos-la-gi

Bustos
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 20 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21418
Tên thay thế 1998 FY71
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9942231
Viễn điểm quỹ đạo 2.3687127
Độ lệch tâm 0.0858343
Chu kỳ quỹ đạo 1176.8514881
Độ bất thường trung bình 178.18486
Độ nghiêng quỹ đạo 5.32059
Kinh độ của điểm nút lên 2.10960
Acgumen của cận điểm 49.11619
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.5

21418 Bustos (1998 FY71) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 3 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21418 Bustos
30-21418-bustos-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)