User Tools

Site Tools


30-21419-devience-la-gi

Devience
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 20 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21419
Tên thay thế 1998 FP72
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0179464
Viễn điểm quỹ đạo 2.5332948
Độ lệch tâm 0.1132325
Chu kỳ quỹ đạo 1253.8575712
Độ bất thường trung bình 355.91876
Độ nghiêng quỹ đạo 2.39280
Kinh độ của điểm nút lên 339.50675
Acgumen của cận điểm 196.11535
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.8

21419 Devience (1998 FP72) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 3 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21419 Devience
30-21419-devience-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)