User Tools

Site Tools


30-21421-nealwadhwa-la-gi

Nealwadhwa
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 24 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21421
Tên thay thế 1998 FJ78
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8540565
Viễn điểm quỹ đạo 2.5574763
Độ lệch tâm 0.1594502
Chu kỳ quỹ đạo 1196.5689184
Độ bất thường trung bình 185.58486
Độ nghiêng quỹ đạo 4.18127
Kinh độ của điểm nút lên 92.74976
Acgumen của cận điểm 303.07278
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.9

21421 Nealwadhwa (1998 FJ78) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 3 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21421 Nealwadhwa
30-21421-nealwadhwa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)