User Tools

Site Tools


30-21422-alexacarey-la-gi

Alexacarey
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 24 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21422
Tên thay thế 1998 FL78
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0762397
Viễn điểm quỹ đạo 2.2938459
Độ lệch tâm 0.0497945
Chu kỳ quỹ đạo 1179.7455774
Độ bất thường trung bình 343.94911
Độ nghiêng quỹ đạo 3.42299
Kinh độ của điểm nút lên 105.19775
Acgumen của cận điểm 160.28969
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

21422 Alexacarey (1998 FL78) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 3 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21422 Alexacarey
30-21422-alexacarey-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)