User Tools

Site Tools


30-21423-credo-la-gi

Credo
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 24 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21423
Tên thay thế 1998 FJ79
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2850503
Viễn điểm quỹ đạo 2.5474217
Độ lệch tâm 0.0542934
Chu kỳ quỹ đạo 1371.8525653
Độ bất thường trung bình 150.85620
Độ nghiêng quỹ đạo 7.30350
Kinh độ của điểm nút lên 154.58321
Acgumen của cận điểm 150.82212
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.1

21423 Credo (1998 FJ79) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 3 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21423 Credo
30-21423-credo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)