User Tools

Site Tools


30-21424-faithchang-la-gi

Faithchang
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 24 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21424
Tên thay thế 1998 FU79
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9711692
Viễn điểm quỹ đạo 2.3921472
Độ lệch tâm 0.0964812
Chu kỳ quỹ đạo 1177.0054718
Độ bất thường trung bình 167.89622
Độ nghiêng quỹ đạo 4.41979
Kinh độ của điểm nút lên 64.21132
Acgumen của cận điểm 4.04767
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.5

21424 Faithchang (1998 FU79) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 3 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21424 Faithchang
30-21424-faithchang-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)