User Tools

Site Tools


30-21425-cordwell-la-gi

Cordwell
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 24 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21425
Tên thay thế 1998 FR90
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0056037
Viễn điểm quỹ đạo 2.5848969
Độ lệch tâm 0.1261939
Chu kỳ quỹ đạo 1270.1163945
Độ bất thường trung bình 189.92366
Độ nghiêng quỹ đạo 4.51140
Kinh độ của điểm nút lên 104.48529
Acgumen của cận điểm 218.14689
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.9

21425 Cordwell (1998 FR90) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 3 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21425 Cordwell
30-21425-cordwell-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)