User Tools

Site Tools


30-21426-davidbauer-la-gi

Davidbauer
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 24 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21426
Tên thay thế 1998 FP93
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9843206
Viễn điểm quỹ đạo 2.6578112
Độ lệch tâm 0.1450822
Chu kỳ quỹ đạo 1291.6047414
Độ bất thường trung bình 253.35101
Độ nghiêng quỹ đạo 9.38320
Kinh độ của điểm nút lên 110.94998
Acgumen của cận điểm 140.04566
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.9

21426 Davidbauer (1998 FP93) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 3 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21426 Davidbauer
30-21426-davidbauer-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)