User Tools

Site Tools


30-21427-ryanharrison-la-gi

Ryanharrison
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 31 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21427
Tên thay thế 1998 FK97
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8296774
Viễn điểm quỹ đạo 2.6071174
Độ lệch tâm 0.1752256
Chu kỳ quỹ đạo 1206.8615712
Độ bất thường trung bình 185.38599
Độ nghiêng quỹ đạo 4.12930
Kinh độ của điểm nút lên 252.32971
Acgumen của cận điểm 118.93721
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.0

21427 Ryanharrison (1998 FK97) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 31 tháng 3 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21427 Ryanharrison
30-21427-ryanharrison-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)