User Tools

Site Tools


30-21428-junehokim-la-gi

Junehokim
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 31 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21428
Tên thay thế 1998 FR103
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0938563
Viễn điểm quỹ đạo 2.3990785
Độ lệch tâm 0.0679338
Chu kỳ quỹ đạo 1229.8399763
Độ bất thường trung bình 321.08731
Độ nghiêng quỹ đạo 3.76793
Kinh độ của điểm nút lên 298.12855
Acgumen của cận điểm 295.95925
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.8

21428 Junehokim (1998 FR103) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 31 tháng 3 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21428 Junehokim
30-21428-junehokim-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)