User Tools

Site Tools


30-21430-brubrew-la-gi

Brubrew
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 31 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21430
Tên thay thế 1998 FG107
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0607193
Viễn điểm quỹ đạo 2.7152253
Độ lệch tâm 0.1370422
Chu kỳ quỹ đạo 1347.8523994
Độ bất thường trung bình 130.44259
Độ nghiêng quỹ đạo 6.01043
Kinh độ của điểm nút lên 266.42973
Acgumen của cận điểm 69.76766
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.2

21430 Brubrew (1998 FG107) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 31 tháng 3 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21430 Brubrew
30-21430-brubrew-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)