User Tools

Site Tools


30-21431-amberhess-la-gi

Amberhess
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 31 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21431
Tên thay thế 1998 FR113
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0800048
Viễn điểm quỹ đạo 2.6009032
Độ lệch tâm 0.1112815
Chu kỳ quỹ đạo 1307.8218938
Độ bất thường trung bình 236.41528
Độ nghiêng quỹ đạo 6.20138
Kinh độ của điểm nút lên 248.47781
Acgumen của cận điểm 18.70186
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.4

21431 Amberhess (1998 FR113) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 31 tháng 3 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21431 Amberhess
30-21431-amberhess-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)