User Tools

Site Tools


30-21432-polingloh-la-gi

Polingloh
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 31 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21432
Tên thay thế 1998 FJ115
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0607920
Viễn điểm quỹ đạo 2.5014094
Độ lệch tâm 0.0965800
Chu kỳ quỹ đạo 1258.3896136
Độ bất thường trung bình 313.95594
Độ nghiêng quỹ đạo 5.59063
Kinh độ của điểm nút lên 244.77713
Acgumen của cận điểm 345.34348
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.8

21432 Polingloh (1998 FJ115) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 31 tháng 3 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21432 Polingloh
30-21432-polingloh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)