User Tools

Site Tools


30-21433-stekramer-la-gi

Stekramer
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 31 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21433
Tên thay thế 1998 FO115
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0347977
Viễn điểm quỹ đạo 2.3926483
Độ lệch tâm 0.0808255
Chu kỳ quỹ đạo 1203.0490878
Độ bất thường trung bình 3.31584
Độ nghiêng quỹ đạo 3.58843
Kinh độ của điểm nút lên 264.62101
Acgumen của cận điểm 323.54146
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.3

21433 Stekramer (1998 FO115) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 31 tháng 3 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21433 Stekramer
30-21433-stekramer-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)