User Tools

Site Tools


30-21434-stanchiang-la-gi

Stanchiang
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 31 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21434
Tên thay thế 1998 FG116
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0627041
Viễn điểm quỹ đạo 2.4043511
Độ lệch tâm 0.0764815
Chu kỳ quỹ đạo 1219.2293603
Độ bất thường trung bình 119.25503
Độ nghiêng quỹ đạo 6.56918
Kinh độ của điểm nút lên 223.00183
Acgumen của cận điểm 212.62904
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.3

21434 Stanchiang (1998 FG116) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 31 tháng 3 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21434 Stanchiang
30-21434-stanchiang-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)