User Tools

Site Tools


30-21435-aharon-la-gi

Aharon
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 31 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21435
Tên thay thế 1998 FH116
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1844182
Viễn điểm quỹ đạo 2.4099154
Độ lệch tâm 0.0490816
Chu kỳ quỹ đạo 1271.7074725
Độ bất thường trung bình 93.30341
Độ nghiêng quỹ đạo 3.55591
Kinh độ của điểm nút lên 302.63374
Acgumen của cận điểm 118.17278
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.5

21435 Aharon (1998 FH116) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 31 tháng 3 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21435 Aharon
30-21435-aharon-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)