User Tools

Site Tools


30-21436-chaoyichi-la-gi

Chaoyichi
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 31 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21436
Tên thay thế 1998 FL116
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0018229
Viễn điểm quỹ đạo 2.3715157
Độ lệch tâm 0.0845333
Chu kỳ quỹ đạo 1181.0630322
Độ bất thường trung bình 92.98830
Độ nghiêng quỹ đạo 3.73571
Kinh độ của điểm nút lên 320.44077
Acgumen của cận điểm 177.95655
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.8

21436 Chaoyichi (1998 FL116) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 31 tháng 3 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21436 Chaoyichi
30-21436-chaoyichi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)