User Tools

Site Tools


30-21437-georgechen-la-gi

Georgechen
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 31 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21437
Tên thay thế 1998 FG117
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1379178
Viễn điểm quỹ đạo 3.1336090
Độ lệch tâm 0.1888810
Chu kỳ quỹ đạo 1562.9967128
Độ bất thường trung bình 18.22717
Độ nghiêng quỹ đạo 12.36478
Kinh độ của điểm nút lên 211.43199
Acgumen của cận điểm 113.54662
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.0

21437 Georgechen (1998 FG117) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 31 tháng 3 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21437 Georgechen
30-21437-georgechen-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)