User Tools

Site Tools


30-21438-camibarnett-la-gi

21438 Camibarnett
Tên
Tên Camibarnett
Tên chỉ định 1998 FP122
Phát hiện
Người phát hiện LINEAR
Ngày phát hiện 20 tháng 3 năm 1998
Nơi phát hiện Socorro, New Mexico
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007 (JDCT 2454400.5)
Độ lệch tâm (e) 0.0816775
Bán trục lớn (a) 2.4153766 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.2180947 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 2.6126585 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 3.75 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 2.68374°
Kinh độ (Ω) 156.33214°
Acgumen (ω) 178.26235°
Độ bất thường trung bình (M) 61.94634°

21438 Camibarnett là một tiểu hành tinh vành đai chính, có AU 2.218056. Nó có Quỹ đạo lệch tâm là 0.0816775 và vận tốc quỹ đạo là 1371.1208136 ngày (3.75 năm).[1]

Calinger có vận tốc quỹ đạo trung bình là 19.16574172 km/s và độ nghiêng 2.68381°.

Tiểu hành tinh này được phát hiện ngày 20 tháng 3 năm 1998 bởi LINEAR.

Nó được đặt theo tên Camille Barnett.[1]

  1. ^ a ă “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 16 tháng 1 năm 2008. 
30-21438-camibarnett-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)