User Tools

Site Tools


30-21439-robenzing-la-gi

Robenzing
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 20 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21439
Tên thay thế 1998 FN123
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0728063
Viễn điểm quỹ đạo 2.6124435
Độ lệch tâm 0.1151779
Chu kỳ quỹ đạo 1309.6419112
Độ bất thường trung bình 56.95432
Độ nghiêng quỹ đạo 3.56150
Kinh độ của điểm nút lên 335.47889
Acgumen của cận điểm 79.93656
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.1

21439 Robenzing (1998 FN123) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 3 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro. Nó được đặt theo tên Robert Benzing; a physics teacher ở Hendrick Hudson High School in Montrose, New York.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21439 Robenzing
30-21439-robenzing-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)