User Tools

Site Tools


30-21440-elizacollins-la-gi

Elizacollins
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 24 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21440
Tên thay thế 1998 FB125
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0919074
Viễn điểm quỹ đạo 2.4279868
Độ lệch tâm 0.0743556
Chu kỳ quỹ đạo 1240.9259017
Độ bất thường trung bình 254.72765
Độ nghiêng quỹ đạo 4.04860
Kinh độ của điểm nút lên 127.40691
Acgumen của cận điểm 171.16896
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.9

21440 Elizacollins (1998 FB125) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 3 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21440 Elizacollins
30-21440-elizacollins-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)