User Tools

Site Tools


30-21441-stevencondie-la-gi

Stevencondie
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 29 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21441
Tên thay thế 1998 FC144
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1181180
Viễn điểm quỹ đạo 2.8500476
Độ lệch tâm 0.1473239
Chu kỳ quỹ đạo 1430.0378416
Độ bất thường trung bình 139.62136
Độ nghiêng quỹ đạo 5.13353
Kinh độ của điểm nút lên 238.56705
Acgumen của cận điểm 52.30034
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

21441 Stevencondie (1998 FC144) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 29 tháng 3 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21441 Stevencondie
30-21441-stevencondie-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)