User Tools

Site Tools


30-21445-pegconnolly-la-gi

Pegconnolly
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 18 tháng 4 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21445
Tên thay thế 1998 HG17
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8382470
Viễn điểm quỹ đạo 2.7252198
Độ lệch tâm 0.1943638
Chu kỳ quỹ đạo 1258.9131488
Độ bất thường trung bình 107.51932
Độ nghiêng quỹ đạo 5.52441
Kinh độ của điểm nút lên 217.07993
Acgumen của cận điểm 176.76068
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

21445 Pegconnolly (1998 HG17) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 18 tháng 4 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21445 Pegconnolly
30-21445-pegconnolly-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)