User Tools

Site Tools


30-21446-tedflint-la-gi

Tedflint
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 18 tháng 4 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21446
Tên thay thế 1998 HV18
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2714802
Viễn điểm quỹ đạo 2.7923740
Độ lệch tâm 0.1028651
Chu kỳ quỹ đạo 1471.5506944
Độ bất thường trung bình 226.33573
Độ nghiêng quỹ đạo 3.87316
Kinh độ của điểm nút lên 242.80655
Acgumen của cận điểm 256.31251
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

21446 Tedflint (1998 HV18) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 18 tháng 4 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21446 Tedflint
30-21446-tedflint-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)