User Tools

Site Tools


30-21447-yungchieh-la-gi

Yungchieh
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 18 tháng 4 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21447
Tên thay thế 1998 HZ18
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8600332
Viễn điểm quỹ đạo 2.8669164
Độ lệch tâm 0.2130091
Chu kỳ quỹ đạo 1327.1649166
Độ bất thường trung bình 107.25304
Độ nghiêng quỹ đạo 1.35545
Kinh độ của điểm nút lên 294.35815
Acgumen của cận điểm 77.03338
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

21447 Yungchieh (1998 HZ18) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 18 tháng 4 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21447 Yungchieh
30-21447-yungchieh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)