User Tools

Site Tools


30-21448-galindo-la-gi

Galindo
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 20 tháng 4 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21448
Tên thay thế 1998 HE21
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0108323
Viễn điểm quỹ đạo 2.5829917
Độ lệch tâm 0.1245497
Chu kỳ quỹ đạo 1271.4959188
Độ bất thường trung bình 273.88815
Độ nghiêng quỹ đạo 4.09724
Kinh độ của điểm nút lên 179.57326
Acgumen của cận điểm 76.39646
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.8

21448 Galindo (1998 HE21) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 4 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21448 Galindo
30-21448-galindo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)