User Tools

Site Tools


30-21449-hemmick-la-gi

Hemmick
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 20 tháng 4 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21449
Tên thay thế 1998 HQ22
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1963458
Viễn điểm quỹ đạo 2.4046074
Độ lệch tâm 0.0452649
Chu kỳ quỹ đạo 1274.4569167
Độ bất thường trung bình 164.49868
Độ nghiêng quỹ đạo 3.22205
Kinh độ của điểm nút lên 71.81697
Acgumen của cận điểm 281.43208
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 16.1

21449 Hemmick (1998 HQ22) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 4 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21449 Hemmick
30-21449-hemmick-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)