User Tools

Site Tools


30-21450-kissel-la-gi

Kissel
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 20 tháng 4 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21450
Tên thay thế 1998 HD23
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0955950
Viễn điểm quỹ đạo 2.3213374
Độ lệch tâm 0.0511084
Chu kỳ quỹ đạo 1198.7663895
Độ bất thường trung bình 202.91185
Độ nghiêng quỹ đạo 8.35152
Kinh độ của điểm nút lên 38.97132
Acgumen của cận điểm 339.18731
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.2

21450 Kissel (1998 HD23) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 4 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21450 Kissel
30-21450-kissel-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)