User Tools

Site Tools


30-21451-fisher-la-gi

Fisher
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi P. G. Comba
Nơi khám phá Prescott
Ngày khám phá 28 tháng 4 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21451
Đặt tên theo Ronald Fisher
Tên thay thế 1998 HS23
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1141644
Viễn điểm quỹ đạo 2.4431348
Độ lệch tâm 0.0721854
Chu kỳ quỹ đạo 1256.3618587
Độ bất thường trung bình 130.51954
Độ nghiêng quỹ đạo 0.69529
Kinh độ của điểm nút lên 108.85937
Acgumen của cận điểm 320.52387
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.4

21451 Fisher (1998 HS23) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 28 tháng 4 năm 1998 bởi P. G. Comba ở Prescott.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21451 Fisher
30-21451-fisher-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)