User Tools

Site Tools


30-21453-victorlevine-la-gi

21453 Victorlevine là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1343.5905524 ngày (3.68 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 20 tháng 4 năm 1998.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 17 tháng 5 năm 2008. 
30-21453-victorlevine-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)