User Tools

Site Tools


30-21454-chernoby-la-gi

Chernoby
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 20 tháng 4 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21454
Tên thay thế 1998 HE40
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.9167991
Viễn điểm quỹ đạo 3.4221881
Độ lệch tâm 0.0797271
Chu kỳ quỹ đạo 2061.0248858
Độ bất thường trung bình 27.30277
Độ nghiêng quỹ đạo 9.89746
Kinh độ của điểm nút lên 32.94226
Acgumen của cận điểm 56.83934
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.2

21454 Chernoby (1998 HE40) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 4 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21454 Chernoby
30-21454-chernoby-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)