User Tools

Site Tools


30-21455-mcfarland-la-gi

Mcfarland
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 20 tháng 4 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21455
Tên thay thế 1998 HH41
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2812825
Viễn điểm quỹ đạo 2.8848249
Độ lệch tâm 0.1168273
Chu kỳ quỹ đạo 1516.3469147
Độ bất thường trung bình 232.78795
Độ nghiêng quỹ đạo 2.83368
Kinh độ của điểm nút lên 149.33621
Acgumen của cận điểm 320.43656
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.5

21455 Mcfarland (1998 HH41) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 4 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21455 Mcfarland
30-21455-mcfarland-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)