User Tools

Site Tools


30-21456-myers-la-gi

Myers
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 20 tháng 4 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21456
Tên thay thế 1998 HM46
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9008053
Viễn điểm quỹ đạo 2.6561147
Độ lệch tâm 0.1657500
Chu kỳ quỹ đạo 1256.2050861
Độ bất thường trung bình 313.17804
Độ nghiêng quỹ đạo 2.23109
Kinh độ của điểm nút lên 170.85674
Acgumen của cận điểm 64.34288
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.8

21456 Myers (1998 HM46) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 4 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21456 Myers
30-21456-myers-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)