User Tools

Site Tools


30-21459-chrisrussell-la-gi

21459 Chrisrussell (tên chỉ định: 1998 HS51) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được khám phá thông qua Chương trình nghiên cứu đối tượng gần Trái Đất của đài thiên văn Lowell ở Anderson Mesa Station ở Coconino County, Arizona, ngày 30 tháng 4 năm 1998. Nó được đặt theo tên Christopher T. Russell, một giáo sư of geophysics và planetary physics ở University of California, Los Angeles.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 21001–22000
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 21459 Chrisrussell
30-21459-chrisrussell-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)