User Tools

Site Tools


30-21460-ryozo-la-gi

Ryozo
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Okuni
Nơi khám phá Nanyo
Ngày khám phá 30 tháng 4 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21460
Tên thay thế 1998 HP52
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8145694
Viễn điểm quỹ đạo 2.7503402
Độ lệch tâm 0.2049922
Chu kỳ quỹ đạo 1259.5102646
Độ bất thường trung bình 305.69991
Độ nghiêng quỹ đạo 2.26602
Kinh độ của điểm nút lên 122.99906
Acgumen của cận điểm 131.69613
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.5

21460 Ryozo (1998 HP52) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 30 tháng 4 năm 1998 bởi T. Okuni ở Nanyo.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21460 Ryozo
30-21460-ryozo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)